Knjigovodstvene Usluge AJNA - BLOG

 

...
  • Fakture važe bez pečata i potpisa?

    Fakture važe bez pečata i potpisa?

    Mnogim našim klijentima stižu fakture bez pečata i potpisa, a na dokumentu stoji samo „ Ova faktura je punovažna bez pečata i potpisa“. Ali, da li je zaista tako?

    Prema članu 8, stav 2 Zakona o računovodstvu („Sl.glasnik RS“,br.62/2013 i 30/2018) računovodstvena isprava...

    Pročitajte »