Knjigovodstvene Usluge

 


• Vođenje dnevnika, glavne knjige i pomoćnih evidencija,

Vođenje analitičkih evidencija:
       • Evidencija osnovnih sredstava i obračun troškova amortizacije,
       • Evidencija kupaca, dobavljača, zaliha, robe, materijala, itd.

Evidencija blagajničkog poslovanja

Vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa

        Knjiga ulaznih računa i knjiga izlaznih računa su važne i neizostavne evidencije prilikom obračuna PDV-a.  

Izrada maloprodajnih i veleprodajnih kalkulacija

Izrada završnog računa

      Završni račun obuhvata set finansijskih izveštaja: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, kao i napomene uz finansijske izveštaje.

       Na Vaš zahtev, vršimo kontrolu i izradu mesečnih, kvartalnih i godišnjih bilansa.

Izrada konsolidovanog izveštaja