Obračun Plata i Vođenje Kadrovske Evidencije

 

Privredno društvo AJNA d.o.o. nudi svojim klijentima sledeće usluge:

Obračun zarada i naknada zarada za zaposlene i druga primanja van radnog odnosa

       Pored usluge obračuna redovnih zarada, vršimo i pripremu dokumentacije i obračun porodiljskog bolovanja, bolovanja do i preko 30 dana, ...


Takođe, nudimo usluge i obračuna zakupa na pokretnim stvarima i nepokretnosti, obračun dividende, ugovora o stipendiji, itd.

Prijava i odjava radnika

Sastavljanje M4 obrazaca

Overa zdravstvenih knjižica